Over het project


Simpelweg de kraan opendraaien voor een glas schoon water, of zelf de kost verdienen; veel inwoners uit Benin kunnen hier alleen maar van dromen.

Bijna de helft van de bevolking in dit West-Afrikaanse land drinkt namelijk onveilig drinkwater uit rivieren, poelen en putten. Vaak moeten inwoners kilometers afleggen om dit water te bemachtigen. Vervuild drinkwater vormt er de grootste bedreiging voor de volksgezondheid, vooral onder kinderen.

Toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen is één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) die de Verenigde Naties hebben opgesteld voor 2016-2030. 

Project De Water Ondernemer van de Eijkelkamp Foundation draagt bij aan het realiseren van dit Duurzame Ontwikkelingsdoel.

 

Samen maken we het verschil voor 100.000 inwoners van Benin

Hoe we dat doen? Door ons – met uw hulp en die van verschillende samenwerkingspartners- te richten op 3 doelen binnen het project De Water Ondernemer:

  • We realiseren drinkwaterpunten (Water Access Points) met een betaalsysteem op het platteland in Noord-Benin (provincie Alibori)
  • We leiden 40 werkloze hoogopgeleiden (liefst vrouwen) op tot Water Ondernemers, die deze drinkwaterpompen beheren, exploiteren en onderhouden
  • Onze Water Ondernemers laten gebruikers van water inzien dat schoon drinkwater essentieel is voor hun gezondheid en ontwikkeling, zodat ze bereid zijn voor water te betalen

Deze combinatie van technische en sociale innovatie maakt dit project bijzonder.

Het resultaat? 

Wanneer we onze doelen met dit project bereiken, dan:

  • Hebben 100.000 bewoners van afgelegen gebieden in de provincie Alibori in Benin duurzaam toegang tot schoon en veilig drinkwater
  • Nemen gezondheidsproblemen af, omdat er minder verontreinigd water wordt gebruikt
  • Daalt de werkloosheid onder afgestudeerde academici en hbo’ers in Benin
  • Starten vrouwen een eigen waterbedrijf waarmee zij een beter inkomen verdienen
  • Krijgt de lokale middenstand in Alibori een impuls en wordt deze weerbaarder
  • Kunnen meer kinderen naar school, omdat ze minder tijd kwijt zijn aan water halen

Benieuwd naar de resultaten tot nu toe? Lees meer.