Handenwasproject


Hygiëne is een essentieel onderdeel van de volksgezondheidsmissie om de overdracht en de gevolgen van ziektes te verminderen. De twee belangrijkste oorzaken van kindersterfte in Benin, West Afrika, zijn diarreeziektes en luchtweginfecties. De eenvoudige handeling om handen te wassen kan het risico op diarree met bijna de helft verminderen en die van een luchtweginfectie met een derde. Daarom is handen wassen superieur aan welk vaccin dan ook als methode voor ziektepreventie.

De kinderen van de gemeente Kandi, in het noordelijke departement Alibori, worden niet gespaard. In scholen hebben kinderen geen handenwas voorzieningen. Daardoor hebben ze zich niet de goede gewoonte aangewend om handen te wassen met water en zeep voor en na het eten of na het verlaten van het toilet. Het gevolg is dat vele duizenden kinderen dagelijks worden blootgesteld aan diarreeziektes. Lees meer.

Doel project
De Water Ondernemers zijn daarom een nieuw project gestart: het Handenwasproject. Het doel van dit project is om het bewustzijn te vergroten en gebruikers voor te lichten over het vitale belang van handhygiëne en dit ook in de praktijk te laten gebeuren. Het wassen van de handen gebeurt met een apparaat dat bestaat uit twee waterreservoirs; één voor schoon water en één voor afvalwater, een metalen steun en een zeepbakje.

Help mee - Uw donatie wordt verdubbeld
Het totale budget voor dit project bedraagt 9.850 Euro, de eigen bijdrage vanuit Benin is 600 Euro. Er is dus nog een gat van 9.250 Euro. Iedere donatie is van harte welkom. Bovendien wordt elke gesponsorde euro door een niet nader te noemen familiestichting uit Nederland verdubbeld.

Maak uw donatie over op rekeningnummer NL 13 RABO 0187 6795 92 ten name van De Water Ondernemer, onder vermelding van ‘Handenwasproject’.