Stand van zaken


Wat begon als een droom, een ideaal, wordt met uw steun langzamerhand werkelijkheid: 'Duurzame toegang tot veilig drinkwater voor 100.000 inwoners van Benin en werkgelegenheid voor 40 werkloze hoogopgeleiden.'

 

Wat hebben we tot nu toe bereikt

  • Er zijn 20 WAPs geplaatst en in bedrijf genomen. Hierdoor is voor bijna 12.000 plattelandsbewoners in Alibori veilig drinkwater binnen handbereik.
  • 7 werkloze hoogopgeleiden hebben een baan als Water Ondernemer.
  • Alle Water Ondernemers verdienen nu zoveel met de verkoop van water dat de Eijkelkamp Foundation hun inkomen niet meer hoeft aan te vullen.
  • Steeds meer mensen zijn bereid om voor water te betalen, er ontstaan wachtrijen voor de WAPs. Het bijbrengen van de WASH-principes speelt hierbij een belangrijke rol.
  • Er komt wereldwijd meer aandacht voor De Water Ondernemer. Bijvoorbeeld vanuit goede doelen, overheden, instanties voor water en duurzaamheid en organisaties voor vrouwenemancipatie.
  • De kennis, die we tijdens dit project in Benin opdoen, kunnen we wereldwijd toepassen op soortgelijke projecten.

Conclusie

We boeken stapje voor stapje vooruitgang. Het concept werkt. De Water Ondernemer is een potentiële Game Changer op het gebied van duurzame watervoorziening, volksgezondheid en (economische) ontwikkeling. Maar, we zijn er nog niet.