Defecte pompen nieuw leven inblazen

Kees Berkman, Technisch Project Manager bij de Water Ondernemer, was eind 2018 in Benin. In een aantal blogs leest u het laatste nieuws: 'Er is veel gebeurd in Kandi. In augustus zijn we een onderzoek gestart naar bestaande, maar niet werkende pompen in de gemeente. Dit met het idee om hier in de toekomst onze Water Access Points (WAPs) te gaan installeren. De gemeente Kandi juicht dit initiatief toe en er is een officiële goedkeuring van de gemeenteraad. Er zijn 88 defecte pompen gevonden waarbij we bij 49 exemplaren nader onderzoek gaan doen. We gaan dit samen doen met de Nederlandse organisatie Woord en Daad. Bij de overige locaties is er nog een goed werkende pomp in de buurt.'

'Het vervolgonderzoek is nu bij 10 dorpen van start gegaan. De oude kapotte pomp wordt verwijderd en de zogenaamde bron (het waterpeil op diepte) wordt schoon geblazen (zoals op de foto te zien is). Daarna wordt met een zogenaamde pomptest gekeken of de bron genoeg water geeft. Bij 7 dorpen is dit gebeurd en geeft de bron genoeg water en kan er dus een WAP op worden gebouwd. In 1 dorp heeft de bevolking zelf een oplossing bedacht voor de kapotte pomp en in 2 dorpen moet het vervolgonderzoek nog beginnen. Inmiddels is in het eerste dorp de bouw van de nieuwe WAP van start gegaan. Bij 4 dorpen zal de bouw nog in december van start gaan en de anderen in januari. Ook de vervolgtest van de laatste 2 dorpen gebeurt in januari 2019.'