Subsidie van (OP) EFRO Oost-Nederland voor de Water Ondernemer

Eijkelkamp Soil & Water ontvangt vanuit het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland een subsidie.

Eijkelkamp Soil & Water ontwikkelt meet- en boorinstrumenten voor agriculturele, hydrologische en milieutechnische metingen. Vanuit deze expertise wil Eijkelkamp Soil & Water voor Eijkelkamp Foundation's project de Water Ondernemer een Water Access Point (WAP) ontwikkelen voor toepassing in ontwikkelingslanden. Hierdoor krijgen gemeenschappen in rurale gebieden toegang tot schoon en veilig drinkwater. Het te ontwikkelen WAP moet bestaan uit een gesloten put (bron), betalingssysteem, zonnepaneel, pomp, filter, opslagtank, kleppen, slangen en een kraan.

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatistimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.