Disclaimer

Inhoud
De auteur wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Alle aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade als gevolg van het gebruik van enige geleverde informatie, inclusief enige soort informatie die onvolledig of onjuist is, worden derhalve op voorhand afgewezen.

Alle aanbiedingen zijn niet bindend en er kan geen enkele verplichting aan worden ontleend. Delen van pagina’s of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en alle informatie kan of kunnen mogelijk worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden verwijderd door de auteur zonder voorafgaande aankondiging.

Verwijzingen en links
De auteur is niet aansprakelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf deze pagina’s – tenzij hij/zij volledig op de hoogte is van enige illegale inhoud en in staat zou zijn bezoekers van dergelijke websites te verhinderen dergelijke pagina’s te zien. Indien het gebruik van informatie zoals op dergelijke pagina’s is aangeboden schade tot gevolg zou hebben, dan kan alleen de auteur van dergelijke pagina’s aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze pagina’s heeft doorverwezen. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor enige boodschappen of berichten die zijn gepubliceerd door gebruikers van internetforums, gastboeken of mailinglijsten die op zijn pagina worden aangeboden.

Copyright
De auteur is niet van zins geweest materiaal te gebruiken waarvoor auteursrechten gelden voor zijn publicatie of, in het geval dat gebruik van dergelijk materiaal niet kan worden voorkomen, het auteursrecht van het respectievelijke materiaal niet te vermelden.

Voor al het materiaal dat door de auteur is gecreëerd gelden auteursrechten. Enige duplicatie of gebruik van materiaal zoals schema’s, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Privacybeleid
Indien gelegenheid wordt gegeven voor het invoeren van persoonlijke of bedrijfsmatige gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), geschiedt de invoer van dergelijke gegevens op vrijwillige basis. Gebruik en betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan – indien en voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is - zonder verstrekking van enige persoonlijke gegevens of bij gebruikmaking van anoniem gemaakte gegevens of een alias.

Wettelijke geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als deel van de internetpublicatie waarvandaan u werd verwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de overige delen ondanks dit feit onverminderd van kracht.