Over de Eijkelkamp Foundation


Ter ere van het 100-jarig bestaan van Royal Eijkelkamp in 2011 is Stichting De Eijkelkamp Foundation opgericht. Meer dan 100 jaar aan verworven kennis over bodem, water en ondernemerschap vloeit via de stichting terug in de maatschappij. 

Filosofie

Bij Royal Eijkelkamp staat het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van producten en diensten centraal. Daardoor gaan onze producten lang mee, wat we zien als een bijdrage aan een duurzamere wereld. Duurzaamheid en continuïteit: het 100-jarig bestaan is hiervoor het ultieme bewijs.

Met de oprichting van Stichting de Eijkelkamp Foundation trekken we deze lijn door, zodat wij op een langdurige en structurele manier een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Het bestuur van de Eijkelkamp Foundation

Alle bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis in voor de Eijkelkamp Foundation. Ze krijgen hier geen vergoeding voor.

André Eijkelkamp - Voorzitter
Huug Eijkelkamp 
- Vice-voorzitter
Bas Kelderman - Secretaris
Albert Knol - Penningmeester

Fons Eijkelkamp - Voorzitter van Raad van Toezicht
Ellen Eijkelkamp - Secretaris/penningmeester van Raad van Toezicht

Belastingvoordeel voor u door ANBI status

Stichting de Eijkelkamp Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling, oftewel een ANBI. Onze doelstelling en activiteiten dragen, met andere woorden, bij aan ‘algemeen nut’. Bekijk hier aan welke voorwaarden de Eijkelkamp Foundation voldoet.

Het voordeel van deze ANBI-status is dat u uw gift mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Om voor deze aftrek in aanmerking te komen moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden.
 

Financiële jaarverslagen

Eerdere projecten

Voordat we begonnen aan project De Water Ondernemer hebben we een viertal andere projecten ondersteund.